O Grojcu słów kilka
  • O Grojcu można by rzec: "wieś spokojna, szczęśliwa i urokliwa". Otoczona zewsząd stawami. W środku wioski malowniczy zabytkowy, drewniany kościółek w otoczeniu parkowej zieleni, a...więcej
Galerie
Ciekawostki
Jesteś tutaj >> Nasz Grojec>> Archiwum>> Zebranie

 

W środę 12 września w Sołectwie Grojec odbyło się Zebranie Wiejskie . Tematem zebrania było przedstawienie przez sołtysa Planu finansowo –Rzeczowego na IV kwartał 2018 r i  2019 r oraz informacja delegacji Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat przebudowy skrzyżowania na „ Krzyżówce „ Na zebranie naszego sołectwa przybyło sporo mieszkańców Grojca i Łazów oraz ….liczna delegacja sąsiedniego Sołectwa  Stawów  Grojeckich . Jak poinformował nas sołtys Krzysztof Wolak, tak liczne przybycie sąsiadów na zebranie związane było z obecnością przedstawicieli ZDW  i możliwość  zapytania i uzyskania informacji na temat braku budowy chodników w tym sołectwie  przy drodze wojewódzkiej .   Przedstawiciele ZDW  przedstawili zakres sposobu inwestowania całej inwestycji czyli modernizacji drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Oświęcim , Gminy Osiek i Gminy Kęty .Póżniej odpowiadali na liczne pytania z Sali . Po wyczerpaniu zapytań głos  zabrał przedstawiciel KPS , który najpierw udostępnił głos osobie , która  przedstawiła inne możliwości zaprojektowania tegoż skrzyżowania z sygnalizacją świetlną włącznie . Następnie przedstawiciel KPS sam zabrał głos i przedstawił inne możliwośći pozyskania na te zmiany środki ! Do tych wystąpień ustosunkował się projektant  oraz przedstawiciele ZDW .  Po odpowiedziach na liczne pytania z Sali padły dwa wnioski  ,  jednak ten pierwszy po przegłosowaniu prawie jednogłośnym przy 0 głosów przeciw  i 3 wstrzymujących wykluczył ten drugi . Wniosek brzmiał :  Przyzwolić na przebudowę skrzyżowania zgodnie z projektem  ale przygotować tunele technologiczne pod ewentualną, konieczną w przyszłości sygnalizację świetlną . Była jeszcze uchwała o powołaniu zespołu do nadzoru przebudowy tego skrzyżowania i wdrożeniu działań  doprowadzających do budowy sygnalizacji złożona przez przedstawiciela KPS ( Komitet Przebudowy Skrzyżowania ) Sołtys zakończył ten temat stwierdzając , że po głosowaniu ZDW ma zielone światło do przebudowy tego skrzyżowania . Następnie sołtys Krzysztof Wolak przedstawił Plan finansowo –Rzeczowy ! Mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali ten plan przy dwóch osobach wstrzymujących się ! Przeciwnych było – 0.  Po głosowaniu sołtys zakończył zebranie .  Po zebraniu Wolak poinformował nas ,  że było dużo emocji  ale mieszkańcy mają prawo walczyć o swoje bezpieczeństwo . Dodał , że ta przebudowa  skrzyżowania  zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo poprzez  budowę chodników do przystanków , przejść dla pieszych , przesunięcia i podwyższenia wyjazdu z Czajek i oświetlenia  tego skrzyżowania oraz wykonania lewoskrętu.   Chodniki  a właściwie potrzebne w naszym sołectwie ciągi pieszo-rowerowe poza skrzyżowaniem  będą i powinny być wykonywane jeśli tylko nowi radni i nowy wójt znajdą kasę w budżecie gminy na współfinansowanie .Chyba , ze znajdą się inne , pozabudżetowe środki .Sołtys Wolak stwierdził , że ma nadzieję  i jest nawet pewny , ze wszyscy kandydaci  na wójtów i radnych wiedzą , ze w Planie Rozwoju Gminy i w Planie Odnowy Sołectwa  Grojecjest zapisane : Budowa chodników przy drogach w Sołectwie Grojec . Wolak twierdzi , ze jako kandydat do Rady Powiatu  w tych wyborach sam będzie miał na uwadze budowę chodników i dróg we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim, gdzie drogi powiatowe przebiegają ! W związku z tym , że wójt opuścił wcześniej zebranie i nie przedstawił co zostało wykonane w tej trudnej kadencji w Sołectwie Grojec zapytaliśmy sołtysa o podsumowanie inwestycji . Wolak stwierdził , że mimo trudnej kadencji tego samorządu w Grojcu wyasfaltowano prawie 1,5 km nowych dróg  , rozbudowano  przedszkole , wybudowano  ośrodek zdrowia i oczyszczalnię biologiczną . Czekają na wykonanie " Lewoskręt  i  250 m nowej nakładki na Jagiellończyka od  Beskidzkiej  ( są środki  i porozumienie Starostwa z  Gminą )  , oraz przebudowa drogi od starego Kościoła  do " Transformatora " przed szkołą ( jest już ogłoszony przetarg )  Myślę , że powinniśmy być zadowoleni - stwierdził Wolak . Mam nadzieję , że w nowej kadencji też będą  inwestycje na które czekają  mieszkańcy od dawna - mówi sołtys .

Copyright © 2013 Projekt i program Interhead.pl
Użytkowniku, zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi posiadania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, informujemy, iż wprowadzilismy nowa politykę prywatnosci oraz cookies. W celu pozostania na stronie prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie w swoim urzadzeniu plików cookies.