O Grojcu słów kilka
  • O Grojcu można by rzec: "wieś spokojna, szczęśliwa i urokliwa". Otoczona zewsząd stawami. W środku wioski malowniczy zabytkowy, drewniany kościółek w otoczeniu parkowej zieleni, a...więcej
Stowarzyszenie Emerytów
Galerie
Ciekawostki

Stowarzyszenie Emerytów


Historia powstania stowarzyszenia

W 2005 roku , na jednym z posiedzeń Rady Sołeckiej w Grojcu , członek Rady Sołeckiej Albin Kojm zaproponował Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej aby poczynić starania i założyć Koło Emerytów w Grojcu.Sołtys Krzysztof Wolak poparł wniosek i wraz z Albinem Kojmem znaleźli chętnych emerytów którzy byli pierwszymi osobami które stworzyły 26-cio osobowy Komitet Założycielski-"Stowarzyszenia Górników i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych".Najważniejszym zadaniem było przygotowanie statutu Stowarzyszenia i jego zarejestrowanie.W załatwianiu wielu potrzebnych spraw związanych z zarejestrowaniem Stowarzyszenia pomogli: Poseł z Grojca Stanisław Rydzoń,Dyr.GBP w Grojcu Barbara Gasidło,ówczesny Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim -Jan Fabia oraz Radny a zarazem Sołtys Krzysztof Wolak.W dniu 28.03.2006r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie i nadany nr. KRS.Pierwsze zebranie organizacyjne liczące 32 członków wybrało Zarząd i Komisje Rewizyjną.Na zebraniu tym członkowie wybrali Prezesa którym został Albin Kojm.W dniu 31.05.2014 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym wybrano nowe władze  stowarzyszenia . Informacje / władze / . Obecnie Stowarzyszenie liczy 225 członków. 

W dniu 12.05.2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków . /info Władze/  Stowarzyszenie rośnie w siłę , czujemy się jak jedna wielka rodzina. Jest nas 223 członków. 

W dniu 23.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.W 2018 r w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło 9 członków , zrezygnowało 6 , zmarły 4 osoby. Aktualny  stan członków na dzień 31.12.2018 r to 222 osoby. 

W dniu 11.07.2020 r w Sali Domu Ludowego w Grojcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W zebraniu wzięło udział 62 członków. W 2019 r w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło 4 członków , odeszło ze Stowarzyszenia 6 członków, 3 osoby zmarły . Na dzień 31.12.2019 r w Stowarzyszeniu mamy 217 członków. 

W dniu 12.05.2021r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Uzupełniające Stowarzyszenia Górników Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu. Celem zebrania był wybór członka Zarządu w miejsce zmarłego we wrześniu 2020r Stanisława Marszałek. Nowym członkiem Zarządu została wybrana Barbara Marszałek. Po ukonstytuowaniu się Zarządu nowym W-ce Prezesem  został  Janusz Darżynkiewicz. 

W dniu 20.05.2022r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze . W tajnych wyborach wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie jak w poprzedniej kadencji .

Komisja Rewizyjna pozostała w tym samym składzie

 Nasze motto:

DOJRZALI WIEKIEM

A DUCHEM MŁODZI

TACY SĄ WŁAŚNIE

GROJECCY SENIORZY


Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu
Główna 1
32-615 Grojectel: (33) 84-28-194 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE (33) 84-28-194 end_of_the_skype_highlighting (Prezes Albin Kojm

e- mail   barbara.chowaniec@wp.pl  

Barbara Chowaniec              601722257

Marianna Kajor                   789202066 

   Zarząd Stowarzyszenia

-  Albin Kojm                          prezes

-  Stanisław Marszałek           z-ca prezesa

-  Barbara Chowaniec           sekretarz

-  Marianna Kajor                 skarbnik

-  Krystyna Kukla                  członek zarządu

-  Karol Rusin                   członek zarządu

- Janusz Darżynkiewicz       członek zarządu 

 

 

 

   


Komisja Rewizyjna:

-  Anna Kasperczyk             przewodniczący

-  Zofia Grabowska             zastępca

- Alina Brzeziecka              członek

- Alicja Kornaś                   członek

- Zofia Proszek                   członek

 


 PREZES

Z DALEKA WIDAĆ ŻE TO CHŁOP KOCHANY

SWOIM ,,WIELKIM " SERCEM,WSPIERA MĄDRE PLANY.

JEST ZAWSZE TAM , GDZIE TRZEBA ,ZAŁATWIA,

DZIĘKUJE, ZAPRASZA I OCZYWIŚCIE PILNUJE,

BY KAŻDA IMPREZA,BYŁA,,PEŁNA KLASA"

 

 SKARBNIK

PANI MARIA  MOCNĄ RĘKĄ

TRZYMA CAŁĄ KASĘ

BY MĄDRZE I ROZWAŻNIE

SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA NASZE.

JEST ZAWSZE Z NAMI

WSZYSTKIEGO PILNUJE

BARDZO SIĘ CIESZY GDY NICZEGO NIE BRAKUJE.

                                        wierszo-zapisanki pani Ada Zygmunt

Copyright © 2013 Projekt i program Interhead.pl
Użytkowniku, zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi posiadania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, informujemy, iż wprowadzilismy nowa politykę prywatnosci oraz cookies. W celu pozostania na stronie prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie w swoim urzadzeniu plików cookies.