O Grojcu słów kilka
  • O Grojcu można by rzec: "wieś spokojna, szczęśliwa i urokliwa". Otoczona zewsząd stawami. W środku wioski malowniczy zabytkowy, drewniany kościółek w otoczeniu parkowej zieleni, a...więcej
Galerie
Ciekawostki

Maria Radziwiłł

 

 

 

Maria, Olga, Maksymiliana, Marcelina, Placyda Radziwiłł

 

 

Maria Olga Maksymiliana Marcelina Placyda Radziwiłł urodziła się 5 października 1908 roku w Wiedniu. Chrzest św. odbył się w dniu 16 stycznia 1909 r. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Grojcu.

 matką – Wilhelmina, Maria FranciszkaOrdӧdy de Ordӧd,urodzona 9 września 1866 r. w Regensburgu w Bawarii, córka Maksymiliana księcia Wirtenbergi i Eufrozyny Aleksandry Sailer de Ordödy de Bagota,

 

ojcem – książę Aleksander, Fryderyk,Ludwik, Antoni, Maria Radziwiłł,urodzony 7 października w Zagrobeli, syn Ludwika Aleksandra Juliusza księcia Radziwiłła, herbu Trąby odmienne i Antoniny Walerii Teresy Cygemberg – Orłowskiej z Orla herbu Chomąto

.

Rodzice Marii Olgi zawarli związek małżeński 2 kwietnia 1894 r. w Budapeszcie.

W czasie ostrej zimy 1929 roku, w Kudowie na Śląsku zmarł w dniu 7 lutego 1929 r. ojciec Marii Olgi na „chorobę serca”, jak zapisano w akcie zgonu –  książę Aleksander Fryderyk Radziwiłł, przeżył 59 lat i 4 miesiące.

 Został  pochowany w dniu 12 lutego1929 r. w kaplicy, od północnej strony kościoła w Grojcu, ufundowanej  przez jego żonę Wilhelminę. Wcześniej, w tej samej kaplicy, została pochowana siostra księżnej Wilhelminy – Eufrozyna Saarossy, która w chwili śmierci 23 listopada 1923r.  miała 40 lat.
          W dniu 15 sierpnia 1932 r., w święto Matki Boskiej Zielnej, ówczesny proboszcz ks.Andrzej Szponder poświęcił sztandar Stronnictwa Ludowego „Piast”. Matką chrzestną tego sztandaru została, wówczas 24 letnia, księżna Maria Olga Maksymiliana Radziwiłł.

           W 1934 roku, młoda księżna wyjechała ze swoją chorą matką, księżną Wilhelminą do Wiednia, i tam się nią przez cały czas opiekowała. W dniu 19 sierpnia 1934 księżna Wilhelmina zmarła i została pochowana w Wiedniu.Przeżyła 67 lat.
          Po powrocie z pogrzebu matki, Maria Olga Maksymiliana Radziwiłł  zaczęła samodzielnie gospodarować na odziedziczonym majątku w Grojcu, lecz po rządach matki, która nie dbała o gospodarkę, nie za bardzo jej się to udawało. Majątek grojecki, który odziedziczyła był w  finansowej ruinie.          Młoda księżna mimo, iż posiadała pokaźne wiano,  nie wyszła nigdy  za mąż.

          Po zakończeniu II wojny światowej, nastała nowa władza, która  przeprowadziła  w Grojcu parcelację dóbr księżnej Marii Olgi Radziwiłł.  Cały jej  majątek ziemski  rozparcelowano na rzecz  ludności  z Grojca. Zabrano jej również pałac, w którym mieszkała.

Księżna Maria Olga Maksymiliana Radziwiłł została zmuszona przez ówczesne władze do wyprowadzenia się do Krakowa, bez prawa zabrania czegokolwiek z pałacu, poza osobistymi rzeczami zabranymi w walizce podróżnej.

 

         Wszystko to, co zostało w pałacu po wyprowadzce księżnej Marii Olgi, zostało rozkradzione.

          W ciągu swojego dalszego życia, kilka razy w roku, księżna przyjeżdżała do Grojca. Rozmawiała z mieszkańcami, którzy przed II wojną światową pracowali w jej majątku. Ludzie ci, wspominali ją bardzo życzliwie i serdecznie, gościli ją w swoich domach i widząc jej biedę, obdarowywali ją na drogę do Krakowa różnymi prezentami w postaci jajek, masła, sera czy pieniędzy, by mogła dalej żyć godnie.

          Księżna Maria Olga Maksymiliana Marcelina Placyda Radziwiłł zmarła w dniu 17 czerwca 1981 r. w Krakowie, przeżywszy 72 lata i 8 miesięcy. Jej ostatnią wolą było, by jej doczesne szczątki mogły spocząć na cmentarzu w Grojcu.

W dniu 22 czerwca 1981 r. ówczesny proboszcz ks. Józef Zawada, odprowadził ją na tutejszy cmentarz. Pochowana została w głównej alei cmentarza, po lewej stronie, niedaleko kaplicy cmentarnej.

Opracował  : Wawrzyniec Mizgalski

 

 

 

 

Copyright © 2013 Projekt i program Interhead.pl
Użytkowniku, zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi posiadania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, informujemy, iż wprowadzilismy nowa politykę prywatnosci oraz cookies. W celu pozostania na stronie prosimy o wyrażenie zgody na przechowywanie w swoim urzadzeniu plików cookies.